Gynekomasti

Gynekomasti

Bröstförminskningsoperationser för män (gynekomasti) kan krävas när bröstkörteln växt ovanligt mycket. Gynekomasti kan vara mycket besvärande för den som är drabbad då bröstkorgen kan ge ett kvinnligt uttryck för den drabbade. Gynekomastin kan vara en eller tvåsidig och beroende på din problematik kan det vara aktuellt med kontakt hos ytterligare en specialist i hormonella sjukdomar.

Pubertetsgynekomasti är ett vanligt fenomen. Medianåldern vid debuten av pubertetsgynekomasti är cirka 14-15 år. Brösten är ofta asymmetriskt förstorade och ofta ömmande. Gynekomastin brukar ha försvunnit när man nått 20-årsåldern.

Vissa män får en fettansamling i den här regionen och det kallas då pseudogynekomasti. (Manliga bröst) kan upplevas som både störande och genant. Vid ovanligt stor bröstkörtel kan en medicinsk utredning krävas för att kontrollera hormonbalansen i kroppen.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid eventuella frågor.

Om Gynekomasti

Kostnad & Info

Du kommer vara säker och trygg

Oavsett vilken teknik som används vid gynekomastioperationen så kommer du vara trygg hos Gerlee. Skulle ojämnheter uppstå så är även detta något vi rättar till på ett enkelt sätt. Det är viktigt att först och främst komma på en konsultation för att avgöra om det finns möjlighet att operera dig och utesluta eventuella sjukdomar. Om gynekomastin orsakar dig psykiskt lidande kommer du med stor sannolikhet kommer må psykiskt bättre då utseendet av brösten kommer att förändras väsentligt utifrån ditt utgångsläge. Förutom att du kommer vara nöjd med själva slutresultatet är det väldigt viktigt för oss att du känner dig väl bemöt och att du känner dig trygg under hela processen. Ditt problem behandlas självklart med största diskretion. De flesta män som har växande bröst söker tyvärr inte hjälp trots att det är vanligare än många tror, i många fall på grund av att det är ett problem som vissa män känner sig skamsna för. Många försöker istället träna bort brösten vilket i de fall där man lider av gynekomasti inte är möjligt. Är du i puberteten kan du avvakta och se om det lägger sig men är du fullvuxen ska du komma på en konsultation. Specialförband används postoperativt och skall bäras kontinuerligt i ett antal veckor enligt särskild och individuell instruktion från personalen på Gerlee. Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Vad är lösningen för mig?

Gynekomasti är inte fysiskt farligt men kan i vissa fall vara en följd av någon annan bakomliggande sjukdom. Det är därför av yttersta vikt att du kommer på en konsultation hos en av våra specialister för bedömning. Den direkta orsaken till gynekomasti antas i de många fall vara minskad produktion av testosteron, ökad produktion av östrogen, eller förändring av hormonernas verkan. Det kan också uppstå vid användning av vissa dopingpreparat, bland annat anabola steroider.

När det kommer till plastikkirurgiska ingrepp för män så är bröstförminskning faktiskt en av de allra vanligaste ingreppet. Det kan vara ett väldigt psykiskt påfrestande tillstånd som orsakar onödigt mycket lidande för den drabbade. I regel är operationen relativt enkel då ett tillfredställande resultat oftast uppnås endast genom en fettsugning. I andra fall där det finns mycket bröstkörtelvävnad som inte kan fettsugas bort måste denna opereras bort vilket gör operationsförloppet längre. Snittet blir väldigt diskret och läggs längs kanten av bröstvårtan. I vissa fall kombineras bägge ingreppen för att uppnå bästa möjliga resultat och i sällsynta fall så tas även överbliven hud bort.

Komplikationer vid gynekomasti

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid gynekomasti är precis som alla kirurgiska ingrepp blödning och infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en gynekomastioperation hos Gerlee och hur stor omfattningen av operationen faktiskt blir. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera på infektion. Rökare ska vara extra uppmärksamma vid denna typ av ingrepp. Detta då risken för försämrad läkningsförmåga ökar mångfaldigt för rökare. Närmre information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.