Viktigt Meddelande: Dr Marcus Gerlee är av hälsoskäl förhindrad tills vidare att bedriva sin verksamhet som praktiserande plastikkirurg. Patienter med akuta plastikkirurgiska problem hänvisas till närmaste plastikkirurgiska klinik. Förändrade förhållanden meddelas skyndsamt.

Bröstförminskning

Bröstförminskning

Tung eller ”hängande” byst följer på viktvariation, amning eller är helt enkelt medfött. Bröstförminskning kan krävas för att bättre anpassa bröststorleken till den övriga kroppsformen eller underlätta fysiska aktiviteter som till exempel idrottsutövning, joggning eller arbete.
Bröstförminskningsoperationer är något som många vänder sig till via den offentliga vården då det i vissa fall kan vara kostnadsfritt. Den av landstinget skattefinansierade vården kräver att man uppfyller ett visst antal kriterier. Många patienter som inte uppfyller dessa eftersöker andra alternativ. Andra anledningar att söka sig till en privat plastikkirurgisk specialist klinik kan också vara att det är en specialistläkare i plastikkirurgi som genomför operationen, till skillnad från det allmänna sjukhuset där det i regel är en allmänkirurg som genomför ingreppet. Även om ingreppet kan i vissa fall göras kostnadsfritt genom landstinget väljer många patienter ändå att komma till Gerlee på grund av våra specialisters långa erfarenhet och goda rykte i branschen.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid frågor eller önskemål.

Om Bröstförminskning

Kostnad & Info

Dina önskemål och din trygghet

Hur du ser ut innan operation påverkar till viss del hur du kommer se ut efter operationen och även val av teknik. Det är viktigt att under samtalet med din specialist i plastikkirurgi prata om komplikationer och dina önskemål. Vi har på denna sidan sammanställt den viktigaste informationen att känna till men konsultationen hos din specialist i plastikkirurgi hos Gerlee är minst lika viktig.

En förminskning av brösten görs vanligtvis av medicinska skäl men bröstens utseende förbättras även när en massiv bröst förminskning av gigantiska bröst genomförs. Vi sätter stort värde i att du även känner dig nöjd med hela förloppet och att bröstens utseende efter operation är estetiskt tilltalande.

Bröstförminskningstekniker varierar beroende på graden av önskad förminskning. Generellt kan man säga att ju större reduktion desto längre ärr postoperativt. Det gemensamma för alla operationstyper är att vårtgården förminskas och förflyttas uppåt samtidigt som bröstkrympningen till önskad storlek genomförs. Vid extremt stor byst utförs förflyttningen av bröstvårtan såsom ”fritt transplantat”. Detta för att undvika besvärande cirkulationsstörning i det postoperativa förloppet.

Specialförband används postoperativt och skall bäras kontinuerligt i ett antal veckor enligt särskild och individuell instruktion från personalen på Gerlee. Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Komplikationer vid bröstförminskning

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid bröstförminskning är blödning, känselnedsättning eller infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en bröstförminskning hos Gerlee. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera på infektion. Rökare ska vara extra uppmärksamma vid denna typ av ingrepp. Detta då risken för försämrad läkningsförmåga ökar mångfaldigt för rökare. Närmre information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.

Varför förminska mina bröst?

Tung eller "hängande" byst följer på viktvariation, amning eller är helt enkelt medfött. Bröstreducering kan krävas för att bättre anpassa bröststorleken till den övriga kroppsformen eller underlätta fysiska aktiviteter som till exempel idrottsutövning, joggning eller arbete. Att ha ont i rygg eller axlar är ofta ett gott skäl för att utföra en bröstförminskning, det kan även vara psykiskt påfrestande att ha hängande byst. Bröstförminskningstekniker varierar beroende på graden av önskad förminskning.

De flesta kvinnor tycker att en bröststorlek motsvarande B-C kupa är lagom efter en bröstförminskningsoperation. Utrymme finns dock för variationer beträffande det önskade resultatet. Ärrbildning uppstår alltid men denna bleknar bort med tiden. Diskreta ärr kan åstadkommas på effektivast sätt med Gerlee ärrbehandling.

Vi eftersträvar självfallet att rätta till asymmetrier mellan brösten i den grad som det är möjligt med tanke på patientens ursprungsläge. Resultaten kan variera patient till patient beroende på hur brösten såg ut från början och vilken hud elasticitet patienten representerar; detta är något du och din plastikkirurg kommer prata närmre om under din konsultation.

Bröstreduktion eller bröstlyft?

Att göra ett bröstlyft eller en bröstförminskning / bröstreduktion är inte helt olikt varandra. Vid bröstförminskningen tar man bort körtelvävnad och hud till skillnad från bröstlyft där det huvudsakligen tas bort hud. En bröstförminskning innebär för dig, att din plastikkirurg, får möjlighet att förutom förminska brösten även göra dessa fastare och få en bättre form än tidigare

Vid en bröstreduktion avlägsnas fett, bröstvävnad och hud samt att vårtgården flyttas upp i nivå med bröstvecket. Vid behov minskas även vårtgården. Bröstvävnaden formas om och bröstet får ett fastare och ofta mer estetiskt tilltalande utseende. Ingreppet ger även möjlighet att jämna ut storleksskillnader mellan brösten om så önskas.

Det finns möjlighet för vissa patientgrupper att få bröstreduktionsplastiker kostnadsfritt genom landstinget. Gerlee tar emot remisser från patienter som säkrat betalning från hemlandstinget; i annat fall opererar vi endast patienter strikt privat. Vid din undersökning kan detta dock tas upp om du skulle kunna tänkas vara berättigad till operation med en offentlig finansiering.