Viktigt Meddelande: Dr Marcus Gerlee är av hälsoskäl förhindrad tills vidare att bedriva sin verksamhet som praktiserande plastikkirurg. Patienter med akuta plastikkirurgiska problem hänvisas till närmaste plastikkirurgiska klinik. Förändrade förhållanden meddelas skyndsamt.

Bukplastik

Bukplastik

Hängmage är inte enbart ett figurproblem. Hängmage hindrar fysisk aktivitet som i sin tur kan leda till oönskad viktuppgång. Hängmage som uppkommer efter genomgången graviditet eller viktminskning kan ge upphov till allt från figurproblem till störningar av sexlivet. Svårigheten att hitta lämpliga kläder påtalas ofta vid hängmage, detta parallellt med känslan av otymplighet eller oönskade kommentar från omgivningen. Bukplastik är ett rekonstruktivt plastikkirurgiskt ingrepp för att avhjälpa patienten med det fysiska och psykiska lidande som dessa i regel har.

Förutom den psykiska biten där man kan känna sig hindrad att vistas i vissa offentliga miljöer, svårigheter med samliv, intimitet och svårigheten att hitta kläder som passar är oftast bukoperationer förknippat med problem som svampinfektioner och eksem mellan hudvecken.

Bukplastik operation är något som många vänder sig till via den offentliga vården då det i vissa fall kan vara kostnadsfritt. Den av landstinget skattefinansierade vården kräver att man uppfyller ett visst antal kriterier. Många patienter som inte uppfyller dessa eftersöker andra alternativ. Andra anledningar att söka sig till en privat plastikkirurgisk specialist klinik kan också vara att det är en specialistläkare i plastikkirurgi som genomför operationen, till skillnad från det allmänna sjukhuset där det i regel är en allmänkirurg som genomför ingreppet. Även om ingreppet kan i vissa fall göras kostnadsfritt genom landstinget väljer många patienter ändå att komma till Gerlee på grund av våra specialisters långa erfarenhet och goda rykte i branschen.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid frågor eller önskemål.

Om Bukplastik

Kostnad & Info

Dina önskemål och din trygghet

Hur du ser ut innan operation påverkar till viss del hur du kommer se ut efter operationen och även val av teknik. Om du har tankar kring ett bukingrepp är det troligtvis att du känner dig större kroppsmässigt än vad du egentligen är.

Det är viktigt att under samtalet med din specialist i plastikkirurgi prata om komplikationer och dina önskemål. Vi har på denna sidan sammanställt den viktigaste informationen att känna till men konsultationen hos din specialist i plastikkirurgi hos Gerlee är minst lika viktig.

En bukplastik av medicinska skäl medför att magens utseende förbättras. Vi sätter stort värde i att du även känner dig nöjd med hela förloppet och att magens utseende efter operation är estetiskt tilltalande.

Tekniken som används i ditt specifika fall varierar beroende på graden din hängmage och eventuella uttänjda bukmuskulatur. Desto större ingrepp, desto längre är också konvalescenstiden. Specialförband används postoperativt och skall bäras kontinuerligt i ett antal veckor enligt särskild och individuell instruktion från personalen på Gerlee. Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Komplikationer vid bukplastik

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid bukplastik, liksom vid all form av kirurgi, är blödning och infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en bukplastik hos Gerlee.

Läkningsprocessen är först och främst lång vid en större bukplastik. I uppemot tre månaders tid ska man ta det lugnt och rörligheten är till viss mån begränsad. Det är extra riskfyllt för rökare som inte gjort ett uppehåll då läkningsförmågan blir sämre och detta ger en eventuell infektion möjlighet att enklare etablera sig. Det är viktigt att man tar det försiktigt med fysisk aktivitet efter operation så vätskeansamlingar inte uppstår och att man inte exponerar ärret för solljus, då ärret inte får en lika god möjlighet att läka på ett snyggt sätt. Närmre information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.

Varför man kan behöva plastikoperera buken

I fall där hudsammandragning efter kraftig viktnedgång, graviditet eller fettsugning inte är tillämpbart rekommenderas en bukplastik. För att kunna genomföra en bukplastik är det viktigt att du inte har ett onormalt högt BMI. I dessa fall rekommenderas i första hand rätt kost och träning så du kan nå din idealvikt innan operation.

Genom att göra en antingen minibukplastik eller stor bukplastik kan ditt fysiska och/eller psykiska lidande minska genom att vi återskapar din kropp så som den borde se ut. På bukens framsida rekommenderas i detta läge kirurgiska ingrepp med eller utan navelförflyttning. Om du har fett och hudöverskott både ovanför och under navel rekommenderas generellt en stor operation av buken och om hudöverskott endast finns nedanför navel gör vi i regel endast en så kallad minibukplastik/mini abdominal plastik. Har du uttänjd bukmuskulatur så korrigeras även detta under operationen.

En bukplastiksoperation kombineras ofta med en fettsugning för bästa möjliga resultat. Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Fettsugning eller bukplastik?

Fettsugning är tillämpligt där det finns isolerade fettdepåer som inte försvinner genom att träna. Ofta görs en fettsugning i kombination med bukingrepp men för de med slapp hud på magen räcker inte en fettsugning utan en bukplastikoperation måste göras.

En bukplastik är ett betydligt större ingrepp än en fettsugning och lämnar alltid ett ärr som diskret placeras nedanför troskanten. Ärret blir mindre synligt med tiden och brukar vara mindre än ett kejsarsnitt. Har du ett kejsarsnitt sedan tidigare så integreras detta snitt med ditt nya.

Strier och överflödig hud tas bort i samband med operationen och det lidande du har haft med din mage kommer med stor sannolikhet att försvinna.

För närvarande tar Gerlee inte emot remisser utan opererar endast patienter strikt privat. Vid din undersökning kan detta dock tas upp om du skulle kunna tänkas vara berättigad till operation med offentlig finansiering via landstinget.

Vad som ingår

I våra paket ingår :

Paketpris:
Bukplastik 45.000 kr
Bukplastik med kompletterande fettsugning 54.000 kr