Viktigt Meddelande: Dr Marcus Gerlee är av hälsoskäl förhindrad tills vidare att bedriva sin verksamhet som praktiserande plastikkirurg. Patienter med akuta plastikkirurgiska problem hänvisas till närmaste plastikkirurgiska klinik. Förändrade förhållanden meddelas skyndsamt.

Öronplastik / Öronoperation

Öronplastik / Öronoperation

Det är av stor vikt att du kommer till en erfaren specialist i plastikkirurgi när du väljer att genomföra någon typ av öronoperation. Hos Gerlee är våra specialister väl bevandrade i de olika tekniker som kan användas för att uppnå ett perfekt resultat utifrån dina förutsättningar. Utstående, stora eller asymmetriska ytteröron behöver inte döljas av frisyr eller mössa. För många är deformerade öron något väldigt genant som kan skapa stort psykiskt lidande. Att operera ytteröronen är vanligt och relativt enkelt. Det finns också möjlighet att operera utstående örsnibbar eller ovanligt hög mellandel i örat. Operationen består oftast av ”örontillbakasättning” om ytterörat är fullt utvecklat men ”sticker ut för mycket” eller så skapas obefintliga eller dåligt utvecklade strukturer på ytterörat, enkelt uttryckt ser operatören till att öronformen ej avviker.

Öronplastik kan göras på både de med medfödda defekter samt hos de som utvecklat så kallade brottaröron.
En örontillbakasättning på barn görs först vid sju års ålder om detta är en medfödd defekt och detta kan göras via den offentliga sjukvården kostnadsfritt om operationen är nödvändig.

Öronoperationer är ett vanligt ingrepp som görs hos Gerlee oavsett om öronplastiken avser utstående öron eller om det är töjda öron som ska korrigeras. Resultatet är alltid väldigt förutsägbart, efterförloppet av öronplastik är i princip smärtfritt och väldigt få komplikationer finns förknippade med de olika ingrepp som kan göras vid en öronplastik.

Om Öronplastik / Öronoperation

Kostnad & Info

Våra metoder

Specialisterna i Plastikkirurgi hos Gerlee är alla vana vid de metoder som är vetenskapligt och medicinskt beprövade. På konsultationen får du höra vad som lämpar sig bäst för dig samt vad du kan förvänta dig för resultat utifrån den metod som valts för just dig. Den valda tekniken skall bestämmas av dina behov och ditt önskemål tillsammans med din specialist i plastikkirurgi.

Operationer av örat görs i regel med sedering och tar mellan 30 till 90 minuter, någon timme därefter är du redo att gå hem. Snitten läggs diskret och på ett sådant sätt att de inte ska kunna uppfattas av någon utomstående.

Efter du har varit på konsultation och vi gemensamt ser vilken typ av behandling du kommer att behöva så får du mer information kring ditt specifika ingrepp. Vi arbetar i regel med tekniker som gör att inga ärr blir synliga som till exempel vid örontillbaka sättning / utestående öron så läggs snittet alltid bakom örat så inga synbara ärr finns på framsidan. Du kommer lämna kliniken med ett kompressionsförband som täcker dina öron och kommer därefter på ytterligare kontroller för att säkerställa ditt resultat.

Komplikationer

Vad som är absolut viktigast är att man som patient följer de instruktioner som fås av Gerlee före och efter operationen. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen. Det finns specifika förutsättningar som kan förändra våra generella rekommendationer och det är därför viktigt att patienten alltid fyller i sin hälsodeklaration på ett adekvat sätt. Olika sjukdomar och sjukdomshistorik är essentiell för kliniken att känna till för att garantera din trygghet.

Varför göra en öronoperation / öronplastik?

Om du vid vuxen ålder inte mår psykiskt bra av att dina öron har avvikande utseende och inte ser ut som du önskar kan du uppsöka en specialist i plastikkirurgi. Den största patientgruppen som söker hjälp för en öronoperation hos oss har öron som sticker ut för mycket från huvudet.

En annan anledning som blivit allt vanligare att uppsöka Gerlee för är uttöjda öron som uppkommit vid användning av piercingar för att ”töja” örat.

Vi har utvecklat tekniker under många år för att kunna lösa patienters missnöje med örats vinklar, form och läge. Operationen är förknippad med väldigt få risker. Ytteröronplastik och annan form av öronplastik kan få bort mycket av det psykiska lidande du känner inför att behöva vistas i vissa sociala sammanhang och som hindrar dig från att leva ett normalt liv.

Om din självkänsla påverkas på ett negativt sätt på grund av dina örons utseende så kommer en av våra specialister i plastikkirurgi kunna hjälpa dig på ett effektivt sätt där du som patient står i fokus under hela processen.

Varför välja oss?

Våra kirurger är bland de mest erfarna kirurgerna i Sverige och vi arbetar endast efter medicinskt beprövade metoder. På Gerlee ser vi alltid till din trygghet som det viktigaste. Något positivt med öronplastiker är att effekten är bestående. Konvalescensen, dvs återhämtningstiden, är kort och risken för komplikationer närmast obefintlig förutsatt att ingreppet utförs av specialistkompetent plastikkirurg med god erfarenhet av plastikkirurgi.

Öronen är något som hela tiden är synligt och våra patienter är också våra ambassadörer, det är därför av yttersta vikt att både vi och patienten är nöjda med resultatet.

Du kommer med stor sannolikhet inte drabbas av någon komplikation vid den här typ av ingrepp men vi ser till att informera dig grundligt vid konsultationen. Vi ser till att du är så komplikationsfri som bara är möjligt. Teknikerna vi arbetar med är välutvecklade och du behöver inte oroa dig för din hälsa när du kommer som patient till oss.