Efter viktnedgång

Efter viktnedgång

Du som gjort en kraftig viktnedgång har märkt att hudkostymen inte följt med i utvecklingen. Viktminskningsoperationer såsom Gastric bypass, gastric banding, slevee, eller annan bariatrisk kirurgi kan ha många hälsofördelar sett ur viktminskningsperspektivet. De problem som följer efter denna typ av operation är dock både psykiskt och fysiskt påfrestande vilket i regel kräver rekonstruktiv kirurgi. Du ska se till att vara viktstabil i ungefär ett år innan rekonstruktiv plastikkirurgiska ingrepp kan genomföras, detta är alltså ungefär 2.5 år från det att en gastric bypass genomförts.

Ingreppen som kan tänkas behöva efter kraftig viktnegång är oftast många och i vissa fall finns möjligheter att få en del bekostade via det offentliga systemet. Vi upplyser patienter om detta om så är fallet.

Din kropp är ditt tempel brukar det sägas och det är något stämmer till allra högsta grad. Vid en stor viktnedgång som inte gjorts succesivt genom tex. Träning så har huden svårt att dra ihop sig. I dessa fall vänder många sig till våra specialister i plastikkirurgi. Du kan få en känsla av att din hängande kropp mage, bröst, armar och lår gör dig oattraktiv, vi ser till att öka dina chanser till en inre balans med ett förändrat yttre. Det finns flera operationer som kan genomföras för att försköna det yttre och vi utför alla de ingrepp som anses vara medicinskt försvarbara genom medicinsk och beprövad erfarenhet. Vi gör en behandlingsplan som passar just dig och dina önskemål.

När du söker specialister i plastikkirurgi hos oss, kommer dessa, med lång erfarenhet som kommer möta dig med den respekt och den förståelse du förtjänar. Du ska inte behöva skämmas eller ha men av problem som går att lösa och detta ser vi till.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid frågor kring de ingrepp som intresserar dig.

Om Viktnedgång

Kostnad & Info

Vilka operationer kan vara aktuella?

Patienter som går ner kraftigt i vikt kan blir i regel överraskade över den omfattning av plastikkirurgi som krävs för att kroppen ska kunna återställas.

För att kunna hjälpa patienter som genomgått en viktminskningsoperation så används olika metoder beroende på var patienten blivit drabbad mest och huden kan stramas åt för att ge bättre form och utseende. Bukplastik, bröstlyft, arm och lårplastik, fettsugning av isolerade områden är ofta de ingrepp som är prioriterade av patientgruppen som genomgått en stor viktnedgång.

Vad som sker efter en snabb och stor viktnedgång är att huden inte återhämtar sig och kan bli hängandes på olika delar av kroppen. Många gånger kan brösten bli tomma, armarna / låren bli hängandes och likaså buken.

Det är vanligt att man fortfarande känner sig överviktig trots att man gått ner +45 på kort tid. Magen, brösten och kroppen i övrigt hänger och väger mycket. Kroppsomformande kirurgi / Body conturing innebär är rekonstruktiv kirurgi som ska återställa din kropp till det den var innan din stora viktnedgång.

Har du andra funderingar och problemområden är du självklart välkommen att ta upp dessa med din plastikkirurgi på Gerlee.

Livet före och efter operation

När du sett fram emot att bli av med din övervikt genom en viktminskningsoperation kan du bli väldigt förvånad över hur huden inte följt med kroppens övriga utveckling. Det är läkarens ansvar att informera dig om de konsekvenser som kan uppstå efter en viktminskningsoperation och vår förhoppning är att du har förståelse att det är ett omfattande arbete att återställa kroppen med hjälp av body conturing.

Det är i regel omfattande ingrepp rent operationstekniskt och även kostnadskrävande operationer som genomförs. Våra specialister har god erfarenhet av denna typ av problematik och hos Gerlee kan du vara säker på att vi kommer göra vårt yttersta för att du ska kunna återgå till ett normalt liv så snart som möjligt efter du bestämt dig för en operation hos oss.

När du kommer till Gerlee så kan vi ge våra rekommendationer utifrån dina önskemål och ta fram den behandlingsform som passar dig bäst.

Problem efter kraftig viktnedgång?

Fetma är ett stort problem både för den enskilda individen men också för samhället. Konsekvenserna av kraftig viktminskning innebär dock även stora problem. Mer än hälften av de som genomgått kraftig viktnedgång (över 40kg) söker sig till en plastikkirurgi för att återställa vad som en gång varit. Då ungefär 10.000 viktminskningsoperationer årligen genomförs i Sverige så har detta blivit ett stort problem för många drabbade.

Problem som kan uppstå efter kraftig viktnedgång är många gånger problem med hygien på grund av hudveck, eksem, sår, problem med att kissa, psykiska besvär och svårigheter att vissa sig i många sociala sammanhang, svårt att hitta kläder som passar, fysisk smärta och sjukskrivningar på grund av både fysiska och psykiska skäl.

I vissa fall kan offentligt finansierad sjukvård hjälpa dig med till exempel bukplastik efter en viktminskningsoperation. Det är strikt vilka som blir beviljade denna hjälp trots stor problematik efter obesitaskirurgi.

Omfattande kroppsomformande hudplastiker på lår, mage, stuss eller bröst kräver som regel helnarkos, mindre omfattande hudplastiker på hals och överarm opereras med lokalbedövning kompletterat med intravenös sedering med lugnande medel. Body contouring handlar om att forma om ”kostymen efter kroppen” Vissa av ovan uppräknade ingrepp kan kombineras med varandra. Syftet kan vara att uppnå snabba resultat eller spara pengar genom att utnyttja möjligheten till rabattering när operationer på olika kroppsområden slås ihop. Vilka operationer som kan kombineras med varandra avgörs av den ansvarige plastikkirurgen med största vikt på din säkerhet vid genomförandet. En bra regel kan vara att räkna med en veckas återhämtningstid för varje kroppsområde som behandlas. Specialdräkter används till de delar av din kropp som blivit opererade direkt postoperativt. Dessa skall bäras under varierande tid, allt mellan 2-5 veckor beroende på typ av operation som Du genomgått.

Om det ligger i ditt intresse att återställa och förändra flera delar så tar vi alltid fram en behandlingsplan just för dig. Du får berätta vilket problemområde du prioriterar och vad du även skulle önska göra samtidigt eller i framtiden. Kombinationsingrepp påverkar även kostnaden då vi har möjlighet att offerera lägre priser till dig om du vill göra ett flertal operationer.

Komplikationer som kan uppstå

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid all form av kirurgi är blödning och infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Beroende på vilka ingrepp du är intresserad av så kommer du få specifik information om just de ingrepp/en du vill veta mer kring. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en operation hos Gerlee. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera på infektion. Närmre information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.