Arm och lårplastik

Arm och lårplastik

Hängande och överflödig hud kan drabba alla som bantat bort en del av sin kroppsvikt. Med åldern så minskar även hudens elasticitet och så kallat ”gäddhäng” eller sladdriga lår kan uppstå. Hela kroppen påverkas av åldrandet men till de särskilt utsatta områden hör huden över våra armar och lår. Om andra delar av kroppen också är drabbade kan det vara tal om att kika på en behandlingsplan för plastikkirurgi efter stor viktnedgång.

Detta kan vara speciellt besvärande vid lårens innersida och överarmarnas undersida. På yngre personer kan man i vissa fall fettsuga dessa områden med en naturlig sammandragning av huden. Har man ett överskott av hud är det däremot  lämpligast att avlägsna överskottshud, ofta i kombination med fettsugning.

Indikationer som ofta finns hos patientgruppen som vill göra en lårplastik är till exempel sladdriga lår, svårigheter att finna en lämplig byxstorlek i proportion till överdelen av kroppen och tjocka lår som skaver mot varandra.

När träning och rätt kost inte hjälper för att avhjälpa ditt problem så är du välkommen att vända dig till någon av våra specialister i plastikkirurgi. Vi hjälper dig att hitta tillbaka till den kropp du kan trivas i.

Det ett par tekniker för att avhjälpa dig med gäddhäng eller lår som har tappat sin form. Vi är insatta i alla de tekniker som är medicinskt godtagbara och beprövade. Har du mer än ett problemområde så ser vi till att utforma en behandlingsplan som passar just dig.

När du söker specialister i plastikkirurgi hos oss, kommer dessa, med lång erfarenhet som kommer möta dig med den respekt och den förståelse du förtjänar. Du ska inte behöva skämmas för problem som går att lösa och vi ser till att du känner dig trygg och bekväm under hela processen hos Gerlee.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid frågor kring de ingrepp som intresserar dig.

Om Arm- och lårplastik

Kostnad & Info

Din trygghet och önskat resultat

Hur du ser ut innan operation påverkar till viss del hur du kommer se ut efter operationen och även val av teknik. Det är viktigt att under samtalet med din specialist i plastikkirurgi prata om komplikationer och dina önskemål. Vi har på denna sidan sammanställt den viktigaste informationen att känna till men konsultationen hos din specialist i plastikkirurgi hos Gerlee är minst lika viktig.

Rekonstruktiv av armar och lår kan vara viktigt för att säkerställa att du kan må psykiskt och fysiskt bra samt leva ett normalt liv. Förutom det funktionella sätter vi även stolthet i vårt arbete och vill att det ska passa dig utifrån dina önskemål och förutsättningar innan operation.

Om du önskar göra en armplastik samtidigt som en lårplastik kan du ta upp detta med din specialist i plastikkirurgi. Ofta görs operationerna med ett visst mellanrum men för vissa patienter kan det vara möjligt att genomföra flera ingrepp under samma operation. Det förväntade resultatet är förutsägbart utifrån ditt utgångsläge och den överflödiga huden kan tas bort med diskreta ärr i efterförloppet.

Har du andra funderingar och problemområden är du självklart välkommen att ta upp dessa med din plastikkirurgi på Gerlee.

Komplikationer

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid all form av kirurgi är blödning och infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Beroende på vilka ingrepp du är intresserad av så kommer du få specifik information om just de ingrepp/en du vill veta mer kring. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en operation hos Gerlee. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera på infektion. Närmare information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.

Arm- och/eller lårplastik?

En armplastik, även kallat överarmsplastik, görs för att ta bort överflödig hud på överarmarna. Vare sig detta är ett fysiskt ett psykiskt hinder i din vardag så kan vi på ett relativt okomplicerat sätt avhjälpa dig med detta problem. Genom att sträcka ut huden och ta bort överflödig hud med diskreta snitt så kan du avhjälpas detta problem. Många gånger är det även aktuellt att göra en mindre fettsugning i samband med armplastik för att ge dig så goda förutsättningar som möjligt till ett lyckat resultat.

Många av de som lider av överflödig hud har även låren som problemområde. Hudöverskott på låren orsakar inte bara psykiskt lidande vilket kan göra det svårt för dig att vistas i vissa sociala miljöer utan låren kan även skava emot varandra vilket orsakar fysiskt lidande. Även lårplastik kombineras ofta med fettsugning för att ge dig ett så bra resultat som det bara kan bli. Har du problem med ridbyxlåren så avhjälps detta i regel med en fettsugning medan det är mer aktuellt med en lårplastik i de fall som patienten lider av ett överskott av hud.

Omfattande kroppsomformande hudplastiker på lår, mage, stuss eller bröst kräver som regel helnarkos, mindre omfattande hudplastiker på hals och överarm opereras med lokalbedövning kompletterat med intravenös sedering med lugnande medel. Body contouring handlar om att forma om ”kostymen efter kroppen” och har du fler problemområden så kan vi även hjälpa dig med dessa. Vissa av ovan uppräknade ingrepp kan kombineras med varandra. Syftet kan vara att uppnå snabba resultat eller spara pengar genom att utnyttja möjligheten till rabattering när operationer på olika kroppsområden slås ihop. Vilka operationer som kan kombineras med varandra avgörs av den ansvarige plastikkirurgen med största vikt på din säkerhet vid genomförandet. Specialdräkter används till de delar av din kropp som blivit opererade direkt postoperativt. Dessa skall bäras under varierande tid, allt mellan 2-5 veckor beroende på typ av operation som Du genomgått.

Om det ligger i ditt intresse att återställa och förändra flera delar så tar vi alltid fram en behandlingsplan just för dig. Du får berätta vilket problemområde du prioriterar och vad du även skulle önska göra samtidigt eller i framtiden. Kombinationsingrepp påverkar även kostnaden då vi har möjlighet att offerera lägre priser till dig om du vill göra ett flertal operationer.