Bröstförstoring

Bröstförstoring
på ett tryggt sätt

Bröstförstoring med implantat är den absolut vanligaste formen av ingrepp när det kommer till plastikkirurgiska operationer. Självsäkerhet och livskvalitet är något som många gånger går hand i hand och genom ett vackert yttre kan hos vissa även inre tillfredsställelse uppnås.

Förutom att genomförandet av operationen är förknippad med glädje och förväntan, så är det också viktigt att vara korrekt informerad kring hur processen går till. En första bedömning kring dina förutsättningar är viktig, ett samtal med dig som patient om vad du förväntar dig och fullständig information kring risker och komplikationer är det första steget som tas mot dina önskemål. Noggrann mätning och analys av din anatomi görs också vid plastikkirurgiska konsultationen för att du skall kunna lämna konsultationen hos oss med en övertygelse om att ha blivit informerad, hörd och förstådd till 100%.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida, men föredrar du personlig kontakt och bedömning är du varmt välkommen att boka en tid för konsultation.

Klicka på länken ”Preliminär bedömning” nedan för att komma till information om hur du kan sända oss bilder på bästa sätt för en första bedömning av vad vi eventuellt kan göra för dig. Inför bröstoperation behövs dock alltid ett möte med en genomgående konsultation.

Om Bröstförstoring

Kostnad & Info

Endast beprövade metoder

Specialisterna i plastikkirurgi hos Gerlee är vana vid alla de moderna metoder som är vetenskapligt och medicinskt beprövade. Bröstförstoringstekniker (under/över muskel eller delvis under bröstkörtel) och implantationsmaterialet (silikon eller koksalt, runda eller anatomiska) varierar precis som sätten att placera operationssnitten (via armhåla, i bröstvecket eller via vårtgården). Vi använder oss endast av beprövade implantatmärken. Mentor är vår huvudsakliga leverantör av såväl runda som anatomiska CPG implantat. Bröstförstoring med eget fett kan också vara ett alternativ för vissa patienter om man önskar en mindre bröstförstoring med kroppsegen vävnad.

Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar. Den vanligaste formen av förstoring av brösten hos Gerlee genomförs med runda implantat placerade delvis bakom bröstmuskel (också kallat dual plane metod) och ger ett väldigt fint och naturligt resultat.

När det gäller ptotisk (hängande) byst kan det i vissa fall vara fördelaktigare att förstora brösten med anatomiska(droppformade) CPG Mentor-implantat ("bröstlyft utan ärr"). Alternativt genomföra en implantation med runda implantat som kombineras med bröstlyft (ankarlyft) samtidigt.

Komplikationer

När en bröstförstoring genomförs, oavsett teknik och materialval, så finns det alltid vissa risker och komplikationer som kan drabba patienten. Riskerna är relativt små om patienten följer de instruktioner som ges av den legitimerade personalen hos Gerlee. De vanligaste, om än mycket sällsynta, formerna av komplikationer vid kirurgin är blödning och/eller infektion. Noggrann patientinformation kring läkemedelsbruk och antibiotikaprofylax, samt noggrann plastikkirurgisk teknik under operation förebygger eller eliminerar dessa risker. Specifikt för bröstförstoringar med implantat är risken för så kallad kapselkontraktur, ibland kallad kapselskrumpning. Frekvensen av operationskrävande kapselkontraktur i vårt patientmaterial ligger på mycket låga tal, detta tack vare Gerlee-principen. Patienternas ekonomi värnas genom en generös kapselförsäkring som eliminerar merkostnader vid en kapseloperation de första 5 åren efter en bröstförstorande operation. Mentors livstidsgaranti på implantaten är en ytterligare säkerhet som läggs därtill.

Vi använder alltid informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi även muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen. Det finns specifika förutsättningar som kan förändra våra generella rekommendationer och det är därför viktigt att patienten alltid fyller i sin hälsodeklaration på ett adekvat sätt. Olika sjukdomar och sjukdomshistorik är essentiell för kliniken att känna till för att garantera din trygghet.

Varför förstora mina bröst?

Bröstförstorande operationer kan användas i flera syften, allt beroende på dina personliga önskemål och behov. Det kan handla om ren volymökning (bröstförstoring), formförändring (tuburösa/smala bröst görs bredare), lyft (hängigheten efter viktnedgång eller amning motverkas) eller kombination av alla tidigare uppräknade önskemål.

Skälen till att genomföra en bröstförstoring kan som sagt vara många och ett missnöje kan påverka dig både fysiskt och psykiskt. Det viktigaste är att du förstår att grundförutsättningarna spelar en stor roll och med hjälp av vår expertis kan vi göra det bästa utifrån dessa samt dina önskemål. Ett av de vanligaste skälen till att vilja göra brösten större är att brösten blivit tomma efter amning. Att brösten är olika stora är ett annat vanligt skäl, något som många gånger kan lösas med en implantation.

Oavsett vad just din anledning är så är det väldigt viktigt att du känner till de risker och komplikationer som kan uppstå. Vilka alternativa metoder som gäller för just din del kommer att visa sig på konsultationen där en specialistläkare i plastikkirurgi kan göra sin bedömning av vad just du behöver.

För patienter som ska genomföra en bröstförstoring så finns det mängder med information att ta in från olika källor. Vi har sammanställt det viktigaste för dig att känna till inför din operation.

Ett perfekt resultat

När man genomför en bröstförstoring hos Gerlee ska man förvänta sig ett perfekt resultat utifrån ens egna anatomiska förutsättningar. De specialister i plastikkirurgi som arbetar på kliniken följer Gerlee-principen som specificerar hur bröstförstoringar ska utföras för optimalt resultat. Detta gör att du får ett perfekt resultat utifrån dina förutsättningar och även kommer vara så trygg och komplikationsfri som det bara är möjligt. Vi arbetar även med en unik och framgångsrik metod, utvecklad av Dr. Marcus Gerlee, för att avhjälpa hängbröst utan att genomföra ett traditionellt bröstlyft. Metoden kallas "bröstlyft utan ärr". Detta sker genom användandet av anatomiska CPG (droppformade) implantat från Mentor. Denna metod kan appliceras på många kvinnor som har hängbröst och som vill lyfta upp sina bröst utan att få ärr över brösten som är det normala förfarandet vid ett bröstlyft.

Vår erfarenhet när det kommer till antal bröstförstoringar per plastikkirurg är många gånger större än majoriteten av övriga plastikkirurger i Norden. Detta på grund av att vi lyckas attrahera en stor del av alla de svenska och danska kvinnor som årligen väljer att förstora sina bröst.

Vad som ingår

I våra paket ingår :