Bröstlyft

Bröstlyft

Att besväras av hängande byst är mycket vanligt idag men behöver inte vara ohjälpligt.
Till skillnad från reduktionsplastik så är det inte storleken som stör patienten utan just att bröstet hänger. Bröstlyft påkallas som regel efter en intensiv eller långvarig amningsperiod eller viktnedgång. Även med åldern så börjar brösten hänga på kvinnor som tidigare haft fyllnad i brösten. Syftet är att återge bröstens tidigare form och spänst. Även medfödda bröstasymmetrier (olika stora bröst) kan korrigeras genom att lyfta brösten.
Det är vanligt att bröstlyftet kombineras med samtidig implantation för mera varaktigt resultat och mindre påverkan på bröstens framtida form till följd av viktvariationer etc.
De specialister som arbetar på Gerlee besitter allesammans gedigen erfarenhet vid bröstlyftsoperationer och behärskar ett stort antal tekniker beroende på dina förutsättningar.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid frågor eller önskemål.

Om Bröstlyft

Kostnad & Info

Olika tekniker vid bröstlyftning

Bröstlyfts tekniker varierar beroende på dina önskemål gällande storlek och form. Vi är vana vid alla de metoder som är medicinskt beprövad. Vi genomför dels traditionella ankarlyft eller ett mindre lyft sk. "lollipoplyft" genom vårtgården. Vi har även möjlighet att lyfta brösten med hjälp av anatomiska CPG implantat från Mentor placerade i ett subglandulärt(underkörtel) läge.

Den sistnämnda varianten kräver patientens acceptans när det kommer till volymsökningen som krävs men det är samtidigt en uppskattad metod då ärren blir lika diskreta som vid en bröstförstoring och det kan i vissa fall bli kostnads effektivare än ett traditionellt bröstlyft. Tekniken med anatomiska CPG implantat(bröstlyft utan ärr) är något som framkommit efter många års erfarenhet med patienter som velat undvika att göra traditionella bröstlyft hos Gerlee.

Bröstingrepp sker som regel i narkos och kräver vanligtvis ingen övernattning på kliniken. Specialförband som anbringas direkt postoperativt skall bäras enligt individuell instruktion.

Komplikationer vid bröstlyft

De vanligaste komplikationerna som är förekommande vid bröstingrepp är blödning och infektion. Trots att komplikationer endast drabbar en liten del av patienter så är de viktiga att känna till. Under konsultationen kommer du prata med din specialist i plastikkirurgi kring just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig när du väljer att göra en bröstförminskning hos Gerlee. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera på infektion. Rökare ska vara extra uppmärksamma vid denna typ av ingrepp. Detta då risken för försämrad läkningsförmåga ökar mångfaldigt för rökare.

Närmre information och instruktioner kommer ges i samband med din konsultation. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen.

Varför lyfta brösten?

Att ha hängande byst kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt på ett negativt sätt. Att brösten inte passar till resten av kroppen eller att du får till exempel får svamp, eksem eller liknande i bröstvecket är en anledning. Att inte kunna visa sig i vissa sociala sammanhang eller att inte hitta underkläder som passar är andra skäl som är goda nog för att vilja genomföra ett bröstlyft.

I samband med bröstlyft kan man även använda implantat för ge brösten ökad volym om så önskas.

Vi eftersträvar självfallet att rätta till asymmetrier mellan brösten i den grad som det är möjligt med tanke på patientens ursprungsläge. Resultatet varierar mycket patient till patient beroende på hur brösten såg ut från början och hudens elasticitet, detta är något du och din plastikkirurg kommer prata närmare om på din konsultation.

Bröstlyft, bröstförminskning, lyft med implantat

Att göra ett bröstlyft eller en bröstförminskning / bröstreduktion är inte helt olikt varandra. Vid bröstförminskningen tar man däremot även bort körtelvävnad till skillnad vid bröstlyft där det huvudsakligen tas bort hud. Ett bröstlyft kan man alltså även göra i vissa fall även om patienten önskar större bröst. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att vi känner till dina önskemål och vår styrka ligger i den långa erfarenhet våra specialister har. En yngre patient vill många gånger fortfarande ha relativt stora bröst som är fasta, i dessa fall kanske ett implantat också kan vara lämpligt. Andra patienter tycker brösten mest är i vägen när de hänger och önskar inte en större storlek och då kan det vara passande att endast göra brösten mer fasta.

När du kommer till Gerlee så kan vi ge våra rekommendationer utifrån dina önskemål och ta fram den behandlingsform som passar dig bäst.