Fettsugning

Fettsugning

Den vanligaste tekniken heter ”Suction Assisted Lipectomy” eller kort SAL och innebär att fettvävnaden fylls med speciallösning av lokalbedövning för att sedan varsamt sugas bort under ögats kontroll med vakuum.
Den senare metoden”Water Assisted Lipectomy” tekniken med Bodyjet eller kort WAL bygger på högtryckstekniken som möjliggör borttagning men även återanvändning av fettväv till transplantation för t.ex. bröstförstoring enl. BEAULI. Fettsugning kan utföras överallt på kroppen där en hudsammandragning kan förväntas att uppkomma efter operationen. Det finns en mängd metoder som påstår sig kunna minska omfånget kring midjan på mirakulösa sätt. Många av de metoder med laserfettsugning och dylikt har visat sig fungera i många fall då dessa uppnår ett slutresultat. Anledningen till att Gerlee inte använder denna typ av fettsugningmetoder trots att maskinerna är billiga i inköp är att de kan anses beprövade och mycket långsiktiga komplikationer har inte blivit utredda. Metoderna vi erbjuder har förutom en effektiv behandling också mångårig forskning bakom sig. På Gerlee använder vi i vissa fall den icke-invasiva metoden med kryo fettreducering, på konsultationen kommer det visa sig vad som lämpar sig bäst för din del.

Body sculpting ( Kroppsomformning) har blivit väldigt populärt de senaste åren. Önskemål om att till exempel minska midjan eller buken och transplantera fettet till stussen är vanligt. Mellanskillnaden från att göra en fettsugning och en fettransplantation är för många inte speciellt stor och de väljer att behålla fettet men placera det på en annan del av kroppen.

Svar på många av dina frågor kan du få genom att läsa på denna sida. Om du föredrar personlig kontakt och hellre bokar en tid för konsultation på telefon eller hos kliniken så ordnar vi självklart detta. Vi ser gärna att du kontaktar oss vid eventuella frågor.

Om Fettsugning

Kostnad & Info

Effektiva och smärtfria metoder

Vi arbetar med ett flertal olika metoder för fettransplantation beroende på patientens önskemål, förutsättningar och behandlingsområde. Mindre fettransplantationer i till exempel ansikte görs för hand med kanyl och gäller det en stussförstoring eller bröstförstoring så använder vi ofta av extra utrustning. På kliniken använder vi oss av den senaste Body-Jet metoden vilket är en världsledande metod för att transplantera fett. Metoden lämnar endast ytterst små ärr (instickshål) som snabbt försvinner och operationen görs med 100% naturligt material. Man är i regel relativt smärtfri efter denna typ av behandling och är hemma efter endast ett par timmar från det att ingreppet är färdigt.

Din specialist i plastikkirurgi kommer tillsammans med dig komma fram till vad som passar dig bäst utifrån dina önskemål och förutsättningar. Att tänka på är att om du går ner kraftigt i vikt så finns det även en risk att områden som fett blivit transplanterat till även minskar.

Komplikationer

Vad som är absolut viktigast är att man som patient följer de instruktioner som fås av Gerlee före och efter operationen. Vi använder informerade samtycken och operationsavtal som våra patienter skriftligt får ta del av samt att vi muntligt informerar kring komplikationer under konsultationen. Det finns specifika förutsättningar som kan förändra våra generella rekommendationer och det är därför viktigt att patienten alltid fyller i sin hälsodeklaration på ett adekvat sätt. Olika sjukdomar och sjukdomshistorik är essentiell för kliniken att känna till för att garantera din trygghet.

Vad är uppnåeligt genom fettsugning?

Fettsugning är ett samlingsnamn för flera olika tekniker vars syfte är att på ett skonsamt sätt avlägsna överflödigt fett. Metoderna är relativt enkla och väldigt välutvecklade. Missnöje med figuren är inte förbehållet överviktiga individer. Du som är normalviktig och ständigt irriterar dig över fettkudden på magen, ridbyxlåren eller avsaknaden av midja kan på ett skonsamt sätt få hjälp genom en fettsugning.

Fettsugning kan även vara aktuellt för att komma åt de områdena som är extra svåra att få bort genom kost och träning som till exempel fettsugning av haka, knä och hals.

Det handlar alltså främst om isolerade fettkuddar där träning och rätt kost inte hjälper. Fettsugning är inget alternativ för att gå ner i vikt utan du bör ha ett normalt BMI för att genomföra ingreppet och handlar om att rekonstruera din på ett sådant sätt att de isolerade fettområdena inte längre innebär ett psykiskt eller fysiskt hinder i din vardag. Moderna fettsugningstekniker löser ditt problem med minimala risker.

Riskerna vid den här typen av ingrepp är väldigt små men det är viktigt att du känner till dessa så du har möjlighet att minimera chansen att drabbas. Vilka alternativa metoder som gäller för just din del kommer att visa sig på konsultationen där en specialistläkare kan göra sin bedömning.

Varför välja oss?

Oavsett vilket teknik som du önskar ska användas så kommer du tillsammans med din specialist i plastikkirurgi komma fram till vad som passar dig bäst under konsultationen. Då vi vet att teknikval och dina förutsättningar spelar stor roll är vår långa erfarenhet viktig i ditt beslut. Vi har en lång samlad erfarenhet på kliniken, vissa av våra specialister har följt med och utvecklat tekniker för fettransplantationer, redan sedan tidigt 90-tal. Du kommer med stor sannolikhet inte drabbas av någon komplikation vid den här typ av ingrepp men vi ser till att informera dig grundligt vid konsultationen.

Vi ser till att du är så komplikationsfri som bara är möjligt. Teknikerna vi arbetar med är välutvecklade och du behöver inte oroa dig för din hälsa när du kommer som patient till oss. Vi ser även till att du har får ett attraktivt pris utfall du väljer att genomföra ingreppet ytterligare gång.