Vanliga frågor Kroppsoperation

Vanliga frågor Kroppsoperation

Vi har här samlat vanliga frågor som rör en plastikoperation av kroppen. Har du frågor som inte blivit besvarade så kontakta oss vänligen för svar eller boka en konsultationstid hos en av våra specialister i plastikkirurgi.

Om Vanliga frågor Kroppsoperation

Kostnad & Info

Blir jag sövd vid operation?

Fettsugningstekniken WAL med body-jet ™ förutsätter att det opererade området prepareras med endast mindre kvantiteter av utspätt lokalbedövning med adrenalin; allt i syfte att ta bort fett utan blödning. Patienten är vaken, lugn och totalt smärtfri. Av hänsyn till patientens välbefinnande brukar lätt sedering rekommenderas. Bukplastik genomförs alltid i narkos medan mindre hudplastik kräver endast lokalbedövning med lätt sedering.Om du är rädd för narkos så är detta något du kan prata med din plastikkirurg om. Det är inte ovanligt att man är rädd för narkos men det är oftast på felaktiga grunder denna rädsla finns. Under konsultationen kommer man fram till vad som är passande för dig under din operation.

Har jag förband efteråt?

Specialdesignade kompressionsförband införskaffas för din räkning inför operationen och anbringas direkt efteråt. Förbandens konstruktion möjliggör toalettbesök och hygienskötsel utan avtagande under den första postoperativa perioden. Kompressionsbandage skall bäras 4-6 veckor postoperativt beroende på omständigheterna som svullnadsgraden, hudens kondition och arten av arbete.

Gör det ont att bli opererad?

Smärtgraden varierar väldigt mycket från person till person och beroende på vilket ingrepp som genomförts. En fettsugning upplevs oftast inte som en smärtfull upplevelse medan en större bukplastik oftare kan upplevas mer smärtfullt. Som patient hos Gerlee får man självfallet adekvat smärtstillande både före & efter sin operation.

Hur länge är man sjukskriven/arbetsoförmögen?

Efter fettsugning med WAL tekniken body-jet ™ kan man arbeta inom 2-3 dagar medan bukplastik kräver upp till 3 veckors sjukskrivning, allt beroende på vilket arbete man har. Vad som specifikt gäller för dig får du information om på din konsultation.

Vilka operationer utförs oftast på kroppen?

Kroppsomformande operationer som efterfrågas oftast idag har i många gånger samband med ogynnsam inverkan av extensiv viktnedgång hos tidigare överviktiga patienter. Områden som inte kan bantas eller tränas bort avhjälps med olika kirurgiska ingrepp. Hos Gerlee är ett av de vanligaste ingreppen fettsugning, detta är oftast en smärtfri upplevelse med kort återhämtningstid. Ibland kan detta göras i kombination om så krävs, såsom fettsugning,bukplastik, lårplastik, armplastik för att råda bukt på svåråtkomliga fettdepåer eller överblivet skinn. Det kan vara tal om att behandla ett mindre område som "kärlekshandtagen" med en fettsugning eller operationer över flera stora områden efter en kraftig viktnedgång vid tex. en gastric bypass operation som lämnat efter spår på patienten. I de fall där hudsammandragningen inte kan påräknas rekommenderas samtidig hudplastik. På bukens framsida rekommenderas i detta läge bukplastik med eller utan navelförflyttning. Åtstramning av slapp magmuskulatur kan vara aktuellt samtidigt. Finns det någon specifik operation som inte står listad här eller som du är mer nyfiken på är du självfallet välkommen att kontakta oss.

Hur tas jag hand om efter operationen?

Hos oss kommer alltid din säkerhet först. Vi vill att våra patienter ska må som bäst och vara under de säkraste förhållandena och därför bygger en stor del av vår verksamhet på dagkirurgisk verksamhet. Vid större ingrepp erbjuds kvalificerad eftervård och vi avgör tillsammans med patienten vilka behov som föreligger. Vi finns tillgängliga dygnet runt för dig oavsett om du stannar eller åker hem. Du behöver aldrig känna dig orolig då du kan ringa vårt journummer efter stängningstid.

Måste man övernatta på kliniken?

Fettsugning/fettskulptur med WAL tekniken body-jet ™ utförs utan behov för patienten att stanna längre än någon timme efter ingreppet. Större bukplastik med naveltransposition behöver ibland 1 dygns eftervård som vi i dessa fall erbjuder.

När kommer man på kontroll?

Vanligtvis kommer man på efterkontroll inom 1 vecka, långt resande patienter kommer redan dagen efter ingreppet. Vidare kontroller är beroende av operationstypen, dock generellt kan sägas att slutkontrollen infaller efter 12 månader.