Preliminär bedömning

Preliminär bedömning

Du kan här översända bilder för en preliminär bedömning kring vilken typ av ingrepp vi rekommenderar och även en preliminär prisuppgift.
Pris och behandlingsmetod kan fastslås först efter en konsultation och en preliminär bedömning är inte bindande för Gerlee. Den slutgiltiga bedömningen, priset för ingreppet och behandlingsalternativ lämnas inte förrän konsultation genomförts.

Om Bedömning

Kostnad & Info

Bilder på övriga kroppen

Du ska översända bilder rakt framifrån samt i profil som visar problemområdet. Översänd gärna helkroppsbild av god kvalité (ansikte är inte nödvändigt att visa) för enklast bedömning. Bilder tas när armar är avslappnade och hängande längs kroppen. Dessa bör därför tas av någon annan än dig själv för att vi ska få en så bra bedömningsgrund som möjligt.

Bilder på ansikte

Bilder ska vara tagna på sådant avstånd att hela ansiktet finns med. Bild tagen rakt framifrån samt rakt i profil från höger och vänster sida ska bifogas. Om du använder mycket smink på bilden kan det bli svårare att ge korrekt behandlingsalternativ. Vid bedömning av näsa vill vi ha profilbilder från bägge höger samt vänster och även bild underifrån visande näsborrarnas form.