Inför & efter operationen

Inför & efter operationen

En plastikoperation hos Gerlee innebär först och främst att vi sätter din säkerhet i första hand. Våra operationer är i regel rekonstruktiva operationer för att underlätta patientens fysiska och psykiska problem som gjort att denna valt att vända sig till en specialist i plastikkirurgi. Innan operation så ska du först och främst komma på en eller flera konsultationer och i regel är det därefter två stycken återbesök.
Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss under efterförloppet av din operation eller efter din konsultation.

På Gerlee ser vi alltid till din trygghet som det viktigaste. Kliniken bedrivs framgångsrikt med ett dagkirurgi koncept och vi använder oss av sjuksköterskor med specialistutbildning i IVA och/eller narkos i den postoperativa vården. Efter att du mår bra och är smärtfri får du åka från kliniken och får komma tillbaka antingen efter en dag eller en vecka för din efterkontroll. Alla patienter har ett jourtelefonnummer som det sällan rings på men tryggheten av att veta att vi är tillgängliga dygnet runt för dig är för oss en självklarhet.

Om Inför & efter operationen

Kostnad & Info

Operationsdagen

Du ska infinna dig på kliniken på det klockslag som du blivit kallad. När du kommer till kliniken anmäler du dig i receptionen. Därefter följer receptionisten dig till operationsavdelningen och presenterar dig för sköterskan som visar vart du skall byta om förbereder dig inför operationen. När du bytt om så blir det lite väntan tills du får träffa din plastikkirurg där ni tar det sista samtalet kring operationen och andra frågor som du kan tänkas vilja ställa. Du kommer därefter att bli inkallad till operationsavdelningen. Du får lägga dig tillrätta och blir sövd innan operationen påbörjas. Det första dygnet brukar vara relativt smärtfritt. Ibland sitter ditt förband (bröstband eller korsett) hårt och trycker på bröstkorgen eller magen, något som kan kännas påfrestande men är ofarligt. I övrigt så kommer du med stor sannolikhet inte må dåligt av narkosen, men om så är fallet, ser vi till att hålla ett extra öga på dig så du inte behöver känna dig yr eller illamående.

Ett perfekt resultat

Önskan om en förändring är väldigt vanlig och vi opererar dagligen ett stort antal patienter hos Gerlee. Oavsett vilken operation du ska genomföra hos oss så ska du förvänta dig ett perfekt resultat utifrån dina egna anatomiska förutsättningar.

Konsultation

På konsultationen får du höra vad som lämpar sig bäst för dig samt vad man kan förvänta sig för resultat utifrån den metod som valts för just Dig. Den valda tekniken skall bestämmas av dina behov och ditt önskemål tillsammans med din specialist i plastikkirurgi.

Förutom att du får information kring komplikationer och får veta allt det praktiska inför operationen har du även möjlighet att ställa frågor till din plastikkirurg. Specialisterna i Plastikkirurgi hos Gerlee är alla vana vid de metoder som är vetenskapligt och medicinskt beprövade. Efter man har varit på konsultation rekommenderar vi att man tar en stund till reflektion så man kan fatta ett kvalificerat beslut utifrån den informationen som man har tillgått.

Typer av komplikationer

Hos Gerlee arbetar vi endast efter medicinsk och beprövad erfarenhet. De vanligaste komplikationerna som kan förekomma är blödning eller infektion. Det är dock väldigt sällsynt att någon av dessa två komplikationer uppstår. Du kommer under din konsultation få instruktioner för att minska dina risker att behöva uppleva en komplikation som är förknippat med just det ingrepp du söker för. Denna information får du både skriftligt samt muntligt. Patienter hos Gerlee uppmanas vara särskilt försiktiga när det kommer till viss typ av kost (Omega3 skall undvikas) samt att alltid vara uppmärksamma på tecken som kan indikera en infektion. Följer man de anatomiska begränsningar som man blivit skapt med samt använder sig av rätt teknik på rätt patient så minimerar man också sannolikheten att något blir fel under och efter operationen. Det är dock av yttersta vikt att patienten följer våra instruktioner för att garanti ska vara gällande.