Boka online

Garantier Plastikkirurgi

Garantier Plastikkirurgi

Vi får årligen se hur yttre förändringar får våra patienter att må bättre på insidan och detta är vår självklara motivation till att ge all vår kompetens samt bästa service. Att göra en förrändring på utsidan förändrar även insidan och att kunna fokusera på det viktiga i livet blir lättare när du känner dig fullständig och vacker.
Medicinskt beprövad erfarenhet innebär att vi inte använder tekniker som inte anses av den medicinska världen vara godtagbara och att vi alltid respekterar de anatomiska förutsättningar du har. Vi tar helt enkelt inga onödiga risker. Vi använder metoder som ger dig som patient förutsägbara resultat där du kan känna dig trygg genom hela förloppet. Missnöje med det yttre kan många gånger bidra till ett dåligt självförtroende, genom att förändra det som du mår dåligt över kan hjälpa dig möta dig själv och andra på ett helt nytt och bättre sätt.

På Gerlee Plastikkirurgi eftersträvar vi 100% patientnöjdhet, efterstävan är dock endast möjlig att uppfylla om vissa saker först är klargjorda med patienten.

Först och främst ska ett ingrepp endast genomföras utifall det finns en förlitan på att ens plastikkirurg har erfarenhet och kunskap nog att kunna rätta till de bitar patienten önskar hjälp med. Detta kräver en positiv inställning från både läkarens och patientens sida.

Det finns alltid en liten risk för komplikationer såsom bland annat blödning och infektion och detta måste patienten vara medveten om.
Slutresultatet kan bli försämrat av olika former av komplikationer men i regel innebär det endast ett förlängt läkningsförlopp. Gerlee Plastikkirurgi fäster stort vikt vid att patienten är informerad kring de olika risker och komplikationer som kan uppstå och därför signerar patienter ett informerat samtycke om vilka komplikationer som kan uppstå i samband med den form av kirurgi som patienten eftersöker. De enstaka patienter som inte har fått önskat resultat beror i regel inte på komplikationer utan beror oftast på att förväntningarna kring slutresultatet inte är möjliga att uppfylla genom ett kirurgiskt ingrepp. Det viktigaste momentet inför en operation är bedömningen av patient inför operation för att förstå utifall denna har realistiska förväntningar och förståelse inför hur slutresultatet kan tänkas bli. Har man orealistiska förväntningar på slutresultatet kan patienten aldrig bli nöjd oberoende på vilken klinik de vänder sig till.

Kontakta oss Läs mer om Garantier Plastikkirurgi

Notera vänligen att mail kontakt med kliniken skall ske på svenska eller engelska.
Please use Swedish or English to contact us by mail.
الرجاء المراسلة باللغة السويدية أو الأنكليزية.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
‎+46 (0) 10 10 10 900
info@gerlee.se

Om Garantier Plastikkirurgi

Kostnad & Info

  • Du ska vara nöjd! Begär alltid skriftliga garantier från din plastikkirurg
  • Din trygghet först! Se till att du vänder dig till en specialist
  • Är du osäker? Vänd dig alltid till oss om du är osäker kring något efter ditt ingrepp

1.

Vår garanti gäller under förutsättning:

1.1 Att patient har följt pre och postoperativa instruktioner. Detta kan vara alltifrån till hur patienten ska förhålla sig till rökning, alkohol, övernattning, medicinering, kompressionsplagg, etc.
1.2 Patient måste även sanningsenligt informerat Gerlee Plastikkirurgi utifall det kan finnas en högre riskfaktor hos denna som till exempel:
läkemedel, alkoholism, drogberoende, rökning, generella sjukdomstillstånd, psykiska sjukdomar, blödningssjuka, smitt överförbara sjukdomar såsom hepatit eller HIV så kliniken kan ta ställning till om vissa delar av garantin ska undantas.

Är inte dessa kriterier uppfyllt gäller inte övriga villkor.

2.

I regel korrigeras alla komplikationer som har uppstått efter operation kostnadsfritt det första året från operationsdagen då efterkontroll gjorts. Undantaget är infektion som uppstår efter 21 dagar från operationsdatum på grund av misskötsel från patientens sida.

3.

I annat fall än akut komplikation som till exempel blödning kommer beslut kring garanti inte att göras förrän på 6-12 månaders kontrollen. Dels tar det denna tid förrän man kan skönja slutresultatet och skulle det krävas en omoperation så är detta också tiden som krävs för att tillåta normal läkning.

4.

Vi garanterar omoperation vid alla tekniska fel. Garantin gäller inte i de fall som slutresultatet blivit påverkat av kraftig viktökning / viktminskning eller i de fall när resultatet inte är resultat av ett kirurgiskt fel. Garanti gäller i regel inte vid en sekundär ptos vid till exempel bröstlyft.
Fall där patienter har antingen en hög risk, inte följt pre & postoperativa råd eller där operation utförts i enlighet med medicinsk och beprövad erfarenhet som trots inte blivit nöjd kan nekas garanti. Detta gäller särskilt där patient
har gått emot kirurgens rekommendation gällande val av material och operationsteknik där patienten blivit informerad om att resultatet kan bli sämre med en annan teknik.