Boka online

Dr. Ahmad Diab

Plastikkirurg

Dr. Ahmad Diab

Dr. Ahmad Diab

Plastikkirurg

Dr Ahmad Diab fick sin medicinska grundutbildning 1994-2000 vid Faculty of Medicine, Damascus University, Syria. Åren 2001-2013 genomgick Dr Diab sin medicinska vidareutbildning inom kirurgi (robotic surgery) och plastikkirurgi på Laiko Hospital; Athens, Grekland där han år 2012 förvärvade doktorstitel (Ph.D.) Det vetenskapliga arbete resulterade i 50-tal publikationer i den medicinska världspressen och i flera föredrag på medicinska kongresser världen över. Efter examinationen 2012 erhåller Dr Diab specialistkompetens i plastikkirurgi. Sina gedigna kunskaper inom estetisk plastikkirurgi förvärvar Dr Diab under flera års arbete under ledning av Prof. Papadopoulos Othon, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Medical School, Athens, Grekland. Fördjupande studier inom framförallt näskirurgi sker på Iaso General, Department of Functional Rhinoplasty, Athens, Grekland.

Året 2014 flyttar Dr Diab till Sverige för att fortsätta sin yrkeskarriär inom estetisk plastikkirurgi.
Socialstyrelsen utfärdar en svensk läkarlegitimation och svensk bevis om specialistkompetens i Plastikkirurgi under 2015. Efter en tids provtjänstgöring på Gerlee Plastikkirurgi under ledning av Dr Marcus Gerlee blev Dr Diab våren 2016 en fullvärdig medarbetare på Gerlee kliniken med ansvar för mottagning, operationer och uppföljning av patienter inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Dr Diabs öppna och generösa attityd, gedigna engagemang och stora kunnande gör honom till mycket uppskattad person såväl bland patienterna som personalen. Dr Diabs fritidsintresse inom flygning är kännetecknande för hans noggrannhet vid förberedelser till såväl plastikoperationer som äventyr i det fria.