Boka online

Dr. Ahmad Diab

Plastikkirurg

Dr. Ahmad Diab

Dr. Ahmad Diab

Plastikkirurg

Dr Ahmad Diab fick sin medicinska grundutbildning 1994-2000 vid Faculty of Medicine, Damascus University, Syria. Åren 2001-2013 genomgick Dr Diab sin medicinska vidareutbildning inom allmänkirurgi och speciellt robotic surgery samt plastikkirurgi på Laiko Hospital; Athens, Grekland där han åren 2011 till 2012 förvärvade doktorstitel (Ph.D.) Det vetenskapliga arbete resulterade i 50-tal publikationer i den medicinska världpressen och i flera föredrag på kongresser världen över. Efter examinationen erhåller Dr Diab specialistkompetens i plastikkirurgi. Sina gedigna kunskaper inom estetisk plastikkirurgi förvärvar Dr Diab under flera års arbete under ledning av Prof. Papadopoulos Othon, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Medical School, Athens, Grekland. Fördjupande studier inom framförallt näskirurgi sker på Iaso General, Department of Functional Rhinoplasty, Athens, Grekland.

Året 2014 flyttar Dr Diab till Sverige för att fortsätta sin yrkeskarriär inom sitt favorit område estetisk plastikkirurgi. Språkstudier i svenska på Malmö Högskolan klaras på rekordtid och efter en prövning hos Socialstyrelsen utfärdas en svensk läkarlegitimation och svensk bevis om specialistkompetens i Plastikkirurgi under 2015. Efter en tids provtjänstgöring på Gerlee Plastikkirurgi under direkt ledning av Dr Marcus Gerlee blev Dr Diab våren 2016 en fullvärdig medarbetare på Gerlee kliniken med ansvar för egen mottagning, operationer och uppföljning av patienter inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Dr Diabs öppna och generösa attityd, gedigna engagemang och stora kunnande gör honom till mycket uppskattad person såväl bland patienterna som personalen. Dr Diabs fritidsintresse inom extremsporter är kännetecknande för hans utpräglade noggrannhet vid förberedelser till såväl operationer som äventyr i det fria.